Showing 1–12 of 15 results

สีเทาเงิน รุ่น GN-B372SLCG สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

12,990฿ 9,990฿

ตู้เย็น 2 ประตู รุ่น GN-C372SXCN ขนาด 11 คิว ระบบ Inverter สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

13,990฿ 9,990฿
สินค้าหมดแล้ว

LG ตู้เย็น 2 ประตู Side by Side ขนาด 21.6 คิว รุ่น GC-B247KQDV สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

 

39,990฿ 26,990฿
สินค้าหมดแล้ว

SAMSUNG ตู้เย็น 2 ประตู (9.1 คิว, Inverter, สี เทาเงิน ) รุ่น RT25FGRADSA  สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

10,590฿ 8,990฿

7.5 คิว  ELECTROLUX รุ่น ETB2302H-A  สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

8,990฿ 7,990฿

HAIER ตู้เย็น 2 ประตู (7.2 คิว) รุ่น HRF-THM20NS (สีเทา) สินค้าใหม่ ประกันศูนย์

6,990฿ 5,990฿

LG ตู้เย็น 2 ประตู (9.2 คิว, สีเงินแพลตตินั่ม) รุ่น GN-C272SLCN สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

12,990฿ 9,990฿

LG ตู้เย็น 2 ประตู (14.2 คิว, สีกระจกดำ) รุ่น GN-C422SGCN  สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

14,990฿ 13,990฿

LG ตู้เย็น 2 ประตู (17.4 คิว, สีเงินแพตตินั่ม) รุ่น GN-C602HLCU  สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

20,990฿ 14,990฿

LG ตู้เย็น 2 ประตู (7.4 คิว, สีเงินแพลตตินั่ม) รุ่น GN-C222SLCN  สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

8,990฿ 7,500฿

ตู้เย็น 2 ประตู 6.9 คิว HAIER รุ่น HRF-190MNI สีดำ สินค้าใหม่ ประกันศูนย์

7,990฿ 6,490฿

ตู้เย็น 2 ประตู LG GN-C372SLCN 11คิว สีเงินเทา  สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ 

11,990฿ 9,990฿