แสดง 6 รายการ

 (หน้า 4 เหลี่ยม) ติดผนัง INVERTER Wall Type รุ่น AR10MYFT ขนาด 8500BTU น้ำยา R32 ราคาไม่รวมติดตั้ง

15,990฿ 10,800฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

(หน้า 4 เหลี่ยม)  รุ่น AR24MYFT ขนาด 21500BTU น้ำยา R32 ราคาไม่รวมติดตั้ง

 

 

30,000฿ 24,600฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

(หน้า 4 เหลี่ยม)  รุ่น AR13MYFT ขนาด 11500BTU น้ำยา R32 ราคาไม่รวมติดตั้ง

 

18,990฿ 11,900฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

(หน้า 4 เหลี่ยม) รุ่น AR15MYFT ขนาด 14500BTU น้ำยา R32 ราคาไม่รวมติดตั้ง

 

21,900฿ 14,800฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

(หน้า 4 เหลี่ยม) รุ่น AR18MYFT ขนาด 17000BTU น้ำยา R32 ราคาไม่รวมติดตั้ง

 

23,900฿ 18,100฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน