การรับประกันสินค้า

  1. สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อจากเรา เป็นสินค้าเกรด A ทุกเครื่อง ใบรับประกันออกจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง มีปัญหาเครื่องเกิดเสียทางเทคนิค ภายใน 7 วัน นับจากวันซื้อ ทางร้านเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่

  2. ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์, ราคา , เงื่อนไข , สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณรวมถึงข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ การเปลี่ยนแปลงของร้าน ถือเป็นที่สิ้นสุด และ ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งคำตัดสินของร้านจะถือเป็นที่สิ้นสุด