แสดง 4 รายการ

Carrier 42TSAB010 (Copper 8) แอร์ติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู เบอร์ 5 (R32) ปี 2024 ราคาไม่รวมติดตั้ง

10,100฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

Carrier 42TSAB013 (Copper 8) แอร์ติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู เบอร์ 5 (R32) ปี 2024 ราคาไม่รวมติดตั้ง

11,100฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

Carrier 42TSAB018 (Copper 8) แอร์ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู เบอร์ 5 (R32) ปี 2024 ราคาไม่รวมติดตั้ง

15,300฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

Carrier 42TSAB024 (Copper 8) แอร์ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู เบอร์ 5 (R32) ปี 2024 ราคาไม่รวมติดตั้งรวมติดตั้ง

20,300฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน