แสดง 3 รายการ

C1 (Made in Thailand) ขนาดจอทีวี 19 -32 นิ้ว ( ท่อเหล็กยาว 1.2 เมตร )ราคาไม่รวมติดตั้ง 

2,000฿ 1,000฿

C2 (Made in Thailand) ขนาดจอทีวี 22 -42 นิ้ว ( ท่อเหล็กยาว 1.2 เมตร )ราคาไม่รวมติดตั้ง 

2,000฿ 1,200฿

C3 (Made in Thailand) ขนาดจอทีวี 32 -65 นิ้ว ( ท่อเหล็กยาว 1.2 เมตร )ราคาไม่รวมติดตั้ง

3,500฿ 1,390฿