-40

Showing 1–12 of 34 results

รุ่น ASTRONY 38AAF025/42AAF025 เบอร์ 5 น้ำยา R32 ขนาด 25000 BTU ราคาไม่รวมติดตั้ง

29,990฿ 20,400฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

รุ่น 42HGE030 (Columbia) เบอร์5 (R410A) ไฟ 220 V ราคาไม่รวมติดตั้ง

49,000฿ 33,800฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

รุ่น 42HGE036 (Columbia) เบอร์5 (R410A) ไฟ 220 V ราคาไม่รวมติดตั้ง

49,990฿ 39,900฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

รุ่น ASTRONY 38AAF013/42AAF013  ราคาไม่รวมติดตั้ง

15,990฿ 10,000฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

รุ่น ASTRONY 38AAF018/42AAF018 ราคาไม่รวมติดตั้ง

23,990฿ 15,200฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

รุ่น ASTRONY 38AAF010/42AAF010 เบอร์ 5 น้ำยา R32 ราคาไม่รวมติดตั้ง

12,990฿ 9,000฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

Carrier Color Smart Inverter รุ่น 42TVCA010 (Wi-Fi) ขนาด 9200 BTU สินค้าใหม่ ประกันศุนย์  ราคาไม่รวมติดตั้ง

25,990฿ 17,300฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

Carrier Color Smart Inverter รุ่น 42TVCA013 (Wi-Fi) ขนาด 12200 BTU สินค้าใหม่ ประกันศุนย์  ราคาไม่รวมติดตั้ง

29,990฿ 19,300฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

Carrier Color Smart Inverter รุ่น 42TVCA018 (Wi-Fi) ขนาด 18000 BTU สินค้าใหม่ ประกันศุนย์  ราคาไม่รวมติดตั้ง

35,990฿ 23,300฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

 Inverter รุ่น 38TEVGB10-703 /42TEVGB10-703 (Gemini) 8500 บีทียู  ราคาไม่รวมติดตั้ง

15,990฿ 10,100฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

รุ่น 38TEVGB13-703 /42TEVGB13-703 (Gemini) ขนาด 11900 บีทียู เบอร์5 (R32) ราคาไม่รวมติดตั้ง

16,990฿ 11,900฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน

รุ่น 38TEVGB18-703/42TEVGB18-703 (Gemini) ขนาด 17000 บีทียู เบอร์5 (R32) ราคาไม่รวมติดตั้ง

25,990฿ 17,050฿
สั่งล่วงหน้า 1-2 วัน